Jaarrekening

Laat u bijstaan door een vakkundig boekhouder!

Sowieso is het van belang om uw bedrijfsresultaten continue te monitoren. Op die manier heeft u gedurende het jaar steeds goed inzicht in hoe uw onderneming draait. U kunt dan indien nodig bijsturen. Echter op jaarbasis is het noodzakelijk, onder andere vanwege jaarverslaggevings- en fiscale wetgeving, om de administratie eens goed onder loep te nemen. Bij kleine bedrijven is dat meestal vrij eenvoudig. Naarmate de bedrijfsomvang toeneemt, wordt dat steeds complexer. Ook de aard  van de onderneming heeft invloed op de complexiteit.

Wij stellen uw jaarrekening samen op basis van uw administratie en overige van belang zijnde informatie. Wij vinden het daarnaast heel belangrijk om het gesprek met u aan te gaan om zo gevoel te krijgen bij u als mens en uw onderneming. Een jaarrekening is meer dan alleen cijfers. Er zit ook altijd een verhaal achter.

Externe partijen zoals de Belastingdienst, banken en investeerders stellen hoge eisen aan de kwaliteit van een jaarrekening. Omdat de wetten en regelgeving alsmaar veranderen en soms ingewikkeld zijn, is het van belang dat u zich laat bijstaan door een vakkundige boekhouder.

Met name voor het Midden- en Kleinbedrijf, kleine zelfstandigen (waaronder zzp'ers) is het vaak een goed plan om samen te werken met een mkb-adviseur of boekhouder ("accountant" in de Engelse taal) die veel kennis en ervaring heeft op zowel het jaarrekeningvlak als het fiscale vlak. Een goed plan omdat die keuze vaak tot een aanmerkelijke besparing van accountants- / boekhoudkosten zal leiden. En als tweede zal voorgaande keuze voor een allround boekhouder/belastingadviseur leiden tot betere adviezen en een fijner contact. Realiseer u tevens dat de jaarrekening de basis vormt voor de opstelling van de vereiste belastingaangiften.

Graag komen wij met u in contact zodat we samen kunnen bekijken of wij iets voor u kunnen betekenen. Heeft ons verhaal uw interesse gewekt en stelt u het op prijs dat wij vrijblijvend contact met u opnemen dan verzoeken wij u vriendelijk om onderstaand invulformulier in te vullen. Vanzelfsprekend kunt u ook zelf met ons contact opnemen.