Losse tarieven diensten

Betaal uitsluitend voor specifieke diensten

Hieronder is weergegeven aan de hand van enkele voorbeelden een indicatie van het prijsniveau waar u mee rekening dient te houden. Het slechts een indicatie. Graag gaan wij met u het gesprek aan om de mogelijkheden en de behoeften voor uw specifieke situatie in kaart te brengen, en daar vervolgens een prijskaartje aan te hangen.


Uitgangspunten voor onderstaande tarieven zijn o.a. mijn rijke kennis- en ervaringsniveau in de accountancy en fiscale adviespraktijk, de kwalitatief hoogstaande dienstverlening, én de hoge mate van service naar mijn klanten.


Voorbeeld 1:  Mini-ZZP

U bent een Mini-ZZP'er met een hele kleine administratie (minder dan 100 facturen op jaarbasis). U doet  per kwartaal btw-aangifte.

U wilt een boekhouder (of accountant) die:

>> de administratie gaat verzorgen;

>> jaarlijks de jaarcijfers opmaakt;

>> de aangifte(n) inkomstenbelasting voor u (en uw partner) gaat verzorgen;

>> elk jaar een persoonlijk adviesgesprek met u voert;

>> gedurende het jaar kunt u onbeperkt "kleine" vragen stellen.


Kostenplaatje voor het bovenstaande op jaarbasis : € 1.450 exclusief 21% btw.


Voorbeeld 2:  ZZP (of Eenmanszaak zonder personeel)

U bent een ZZP'er met een kleine administratie (minder dan 250 facturen op jaarbasis). U doet  per maand of kwartaal btw-aangifte.

U wilt een boekhouder (of accountant) die:

>> de administratie gaat verzorgen;

>> jaarlijks de jaarcijfers opmaakt;

>> de aangifte(n) inkomstenbelasting voor u (en uw partner) gaat verzorgen;

>> elk jaar een persoonlijk adviesgesprek met u voert;

>> gedurende het jaar kunt u onbeperkt "kleine" vragen stellen.


Kostenplaatje voor het bovenstaande op jaarbasis : € 1.850 exclusief 21% btw.


Voorbeeld 3:  B.V. (Besloten Vennootschap)

U hebt een holding-bv of bedrijf met als rechtsvorm B.V. met een kleine administratie (minder dan 250 facturen op jaarbasis). U doet  per maand of kwartaal btw-aangifte.

U wilt een boekhouder (of accountant) die:

>> de administratie gaat verzorgen;

>> de jaarrekening opmaakt;

>> zorgdraagt voor de notulen & deponering van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel;

>> de aangifte vennootschapsbelasting gaat verzorgen;

>> de aangifte(n) inkomstenbelasting voor u (en uw partner) gaat verzorgen;

>> elk jaar een persoonlijk adviesgesprek met u voert;

>> gedurende het jaar kunt u onbeperkt "kleine" vragen stellen.


Kostenplaatje voor het bovenstaande op jaarbasis in de range van: € 1.750 - € 2.500 exclusief 21% btw.


Uurtarieven

Administratieve dienstverlening (o.a. boekhouding voeren/beheren): € 85 per uur exclusief 21% btw.

Fiscale dienstverlening (o.a. aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting): € 95 per uur exclusief 21% btw.

Belastingadvisering (eenvoudige zaken / materie): € 95 per uur exclusief 21% btw.

Belastingadvisering (meer complexere zaken / materie) in de range: € 95 - € 135 per uur exclusief 21% btw.

Ondernemersbegeleiding en advisering: € 90 per uur exclusief 21% btw.Losse diensten / opdrachten

Aangifte Inkomstenbelasting particulier (inclusief partner) (eenvoudig):  vanaf € 150 exclusief 21% btw.

Aangifte Inkomstenbelasting particulier (inclusief partner) (complex):  vanaf € 300 exclusief 21% btw.

Aangifte Inkomstenbelasting ondernemer (inclusief partner) (eenvoudig):  vanaf € 300 exclusief 21% btw.

Aangifte Inkomstenbelasting ondernemer (inclusief partner) (complex):  vanaf € 450 exclusief 21% btw.


Aangifte Vennootschapsbelasting  (eenvoudig):  vanaf € 225 exclusief 21% btw.

Aangifte Vennootschapsbelasting (normaal):  vanaf € 295 exclusief 21% btw.

Aangifte Vennootschapsbelasting (complex):  vanaf € 495 exclusief 21% btw.


Aangifte Erfbelasting (eenvoudig):  vanaf € 295 exclusief 21% btw.

Aangifte Erfbelasting (ondernemer):  vanaf € 595 exclusief 21% btw.

Aangifte Erfbelasting (complex):  vanaf € 795 exclusief 21% btw.


Kolommenbalans uitwerken en (jaar)cijfers opmaken ZZP of Eenmanszaak zonder personeel: vanaf € 695  exclusief 21% btw.

Kolommenbalans uitwerken en (jaar)cijfers opmaken VOF of Eenmanszaak met personeel: vanaf € 995 exclusief 21% btw.

Kolommenbalans uitwerken en (jaar)cijfers opmaken B.V. (Besloten Vennootschap): vanaf € 1.295 exclusief 21% btw.


Jaarrekening samenstellen ZZP of Eenmanszaak zonder personeel: vanaf € 995  exclusief 21% btw.

Jaarrekening samenstellen VOF of Eenmanszaak met personeel: vanaf € 1.495 exclusief 21% btw.

Jaarrekening samenstellen B.V. (Besloten Vennootschap): vanaf € 1.595 exclusief 21% btw.


Liquiditeitsprognose opstellen: vanaf € 350 exclusief 21% btw.

Kostenbegroting opstellen: vanaf € 350 exclusief 21% btw.


Quick Scan financiële administratie: vanaf € 595 exclusief 21% btw.

Quick Scan Belastingen: vanaf € 595 exclusief 21% btw.


Bezwaarprocedure belastingaanslagen: € 95 - € 135 per uur exclusief 21% btw.

Mediation Belastingzaken: € 95 - € 135 per uur exclusief 21% btw.

Bijzondere belastingproblemen begeleiden cq oplossen: € 95 - € 135 per uur exclusief 21% btw.

Herstructurering privé / onderneming / bedrijfsstructuur: € 95 - € 135 per uur exclusief 21% btw.


Estate planning en fiscale toekomstplanning: € 95 - € 135 per uur exclusief 21% btw.

Financieringsadvies: € 95 - € 135 per uur exclusief 21% btw.

Investerings- en ondernemersadviezen: € 95 - € 135 per uur exclusief 21% btw.

Startersbegeleiding: € 95 per uur exclusief 21% btw.

Inrichten financiële administratie: € 95 per uur exclusief 21% btw.

Deponeren Jaarrekening KvK: € 95 per uur exclusief 21% btw.

Financiële en fiscale coaching: € 95 - € 125 per uur exclusief 21% btw.

Belangenbehartiging: € 95 - € 125 per uur exclusief 21% btw.

Ondersteuning bij debiteurbeheer: € 90 per uur exclusief 21% btw.


Financial Controller a.i.: € 90 - € 145 per uur exclusief 21% btw.

Tax Compliance a.i.: € 90 - € 145 per uur exclusief 21% btw.

Overige interim boekhoudersdiensten / administratieve dienstverlening: € 85 per uur exclusief 21% btw.Ga naar de contactpagina of vul hieronder het formulier in!