Privacyverklaring Acvedi h.o.d.n. Boekhouder247

PRIVACY VERKLARING             Acvedi Administratie Belasting Control B.V.  h.o.d.n. Boekhouder247

Acvedi Administratie Belasting Control B.V.  h.o.d.n. Boekhouder247 gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven (5632DN) aan de Grote Beerlaan 1 E, hierna te noemen “Acvedi Administratie Belasting Control B.V.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Acvedi Administratie Belasting Control B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Acvedi Administratie Belasting Control B.V. u over de manier waarop Acvedi Administratie Belasting Control B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Acvedi Administratie Belasting Control B.V. worden aangeboden op www.acvedi.nl.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Doel
Acvedi Administratie Belasting Control B.V. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.acvedi.nl en/of de afname van onze diensten, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Acvedi Administratie Belasting Control B.V. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. 

Klantenservice
U kunt bellen, e-mailen & chatten met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw persoonsgegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Acvedi Administratie Belasting Control B.V. registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Acvedi Administratie Belasting Control B.V. gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Acvedi Administratie Belasting Control B.V. gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Acvedi Administratie Belasting Control B.V. uw persoonsgegevens als aan de overheid. Ook kan Acvedi Administratie Belasting Control B.V. uw persoonsgegevens verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

Achteraf betalen
Als u artikelen/diensten koopt/afneemt en niet meteen betaalt, kan Acvedi Administratie Belasting Control B.V. uw kredietwaardigheid toetsen. Acvedi Administratie Belasting Control B.V. kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Acvedi Administratie Belasting Control B.V. uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Acvedi Administratie Belasting Control B.V. deze gegevens net zoals die van andere klanten van Acvedi Administratie Belasting Control B.V..

Andere doeleinden
Tot slot kan Acvedi Administratie Belasting Control B.V. uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Acvedi Administratie Belasting Control B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
 a) De doorgifte geschiedt aan een door Acvedi Administratie Belasting Control B.V. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Acvedi Administratie Belasting Control B.V. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 b) Acvedi Administratie Belasting Control B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Acvedi Administratie Belasting Control B.V. maakt  - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Acvedi Administratie Belasting Control B.V. ontvangt.

  

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar hansvissers@acvedi.nl.

 

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Acvedi Administratie Belasting Control B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.acvedi.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Acvedi Administratie Belasting Control B.V.

Acvedi Administratie Belasting Control B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Acvedi Administratie Belasting Control B.V. verwerkt ten behoeve van www.acvedi.nl. Acvedi Administratie Belasting Control B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

Acvedi Administratie Belasting Control B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.acvedi.nl, tenzij Acvedi Administratie Belasting Control B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

  

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Acvedi Administratie Belasting Control B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.acvedi.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.acvedi.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.acvedi.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 17-02-2021.